Αιμοδοσία 26/1/2022

Θεατρική παράσταση 24/9/2021

Θεατρική παράσταση 2/7/2021 και ώρα 8:00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητάς μας. Είσοδος ελεύθερη!!

Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου έχει προκήρυξη διαγωνισμών προσφορών ως εξής:

1. Αριθμός προσφοράς 1/21. Αγορά υπηρεσιών, καθαρισμού Κοινοτικού Ιατρείού Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.
2. Αριθμός προσφοράς 2/21. Αγορά υπηρεσιών, καθαρισμού Πολιτιστικού Κέντρού Αγίας Μαρίνας 8υλιάτον.
3. Αριθμός προσφοράς 3/21. Αγορά υπηρεσιών, εργάτη για καθαριότητα και άλλες εργασίες όπως αναφέρονται στους όρους.
4. Αριθμός προσφοράς 4/21. Αγορά υπηρεσιών, για ενοικίαση εκσκαφέα φορτωτήρα για περιοδική εργασία ατην Αγιά Μαρίνα Ξυλιάτου.

Όλες οι προσφορές λήγουν την Τρίτn 02 Μαρτίού 2021 και ώρα 18:30.

Οι προσφορές να τοποθετούνεαι στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτον. Ανδρέα Μοδίτη 1, 2772 , Αγιά Μαρίνα Ξυλιάτου. Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. Θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο και έξω να αναγράφεται μόνο ο αριθμός της προσφοράς.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα έγγραφα των προσφορών ή και πληροφορίες από το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τις ώρες και μέρες που είναι ανοικτό.

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Μυρίνας Ξυλ.

Ανακοίνωση Διαγωνισμού Προσφοράς Καντίνας Πάρκου (μέχρι 6/4/2021)

Το κοινοτικό συμβούλιο Αγ. Μαρίνας Ξυλ. προκηρύσσει διαγωνισμό προσφορών για την εκμετάλλευση της καντίνας του κοινοτικού πάρκου της κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα γραφεία τον κοινοτικού συμβουλίου τους ορούς της προσφοράς.

Η διάρκεια της προσφοράς είναι για δύο (2) χρόνια, μέχρι το τέλος του 2022.

Η προσφορά λήγει την ΤΡΙΤΗ 06/04/2021 και ώρα 19:00

Οι προσφορές να τυποθετούνται στο κιβώτιο προσφορών του συμβουλίου έξω από το γραφείο, Ανδρέα Μοδιτη 1, 2772, Αγιά Μαρίνα Ξυλιάτου.

Χρίστος Χρίστου
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου
Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των κοινοτήτων του συμπλέγματος κοινοτήτων Μόρφου όπως συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.